• Haigestumise korral, kui vajate töövõimetuslehte või kui lapse haigestumise korral vajate hoolduslehte, palume võtta esimesel päeval ühendust perearstikeskusega telefoni teel.
  • Kui haigestute nädalavahetusel, palume haigestumise päeval saata e-kiri aadressile info@veeperearst.eu. Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja määrab vajadusel arsti vastuvõtu aja.
  • Kui selgub, et töövõimetuslehte ei lähe vaja, saab selle tühistada.
  • Tagantjärele me töövõimetuslehti ei väljasta, va. traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul, kui töövõimetusleht väljastatakse kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel 2 tööpäeva jooksul.
  • Kokkulepitud ajal vastuvõtule mitte ilmumise korral, loetakse see töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.