• Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise; teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (Sotsiaalministri määrus nr. 115 29.11.2001.a.).
  • Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ettenähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule (Sotsiaalministri määrus nr.115 29.11.2001.a.).

Alus: Sotsiaalministri määrus „Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord.