• Esitage isiklikult või tähitud kirjaga avaldus uue perearsti nimele. Avalduse blankett: PDF
  • Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
  • Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist “vana” perearsti juures.
  • Teie õigus saada väljavõte oma tervisekaardist tuleneb “Võlaõigusseaduse” §-st 769, “Isikuandmete kaitse seaduse” § 19 lõikest 2 ja “Avaliku teabe seaduse” §-st 4.